Sportwerkgever

Meest gestelde vragen

In de CAO Sport 2016-2018 zijn nieuwe afspraken gemaakt over het beloningsbeleid. De kern van deze afspraken is dat meer variatie mogelijk is en dat sportorganisaties daarmee nog beter kunnen aansluiten bij de organisatiedoelen. Om de invoering zo goed mogelijk te laten verlopen heeft de WOS naast de ontwikkelde handleidingen en flyers ook een overzicht opgenomen met meest gestelde vragen.

Wat is er precies afgesproken?
Afgesproken is om de minimum en maximum salarissen van de salarisschalen meer marktconform te maken, de vaste jaarlijkse trede te vervangen door een vast percentage en de mogelijkheid om meer variatie in de beloning aan te brengen.

Waarom zijn er nieuwe afspraken gemaakt?
Deze afspraken zijn gemaakt om de salarissen binnen de sport meer marktconform te maken en meer variatie in de beloning mogelijk te maken.

Wanneer zijn de salarissen 2016 van kracht?
Zowel het minimum salaris van de salarisschaal als het maximum gaan in op 1 januari 2016. Nieuwe medewerkers vanaf 1 januari 2016 krijgen een salaris ergens tussen het minimum en maximum.  Huidige medewerkers die per 1 januari 2016 een salaris hebben dat lager ligt dan het aangepaste minimum, dienen per 1 januari 2016 het salaris te krijgen dat hoort bij dit nieuwe minimum. In tegenstelling tot wat hiervoor is vermeld, gaat het verhoogde maximum salaris voor alle medewerkers echter pas gelden met ingang van 1 januari 2017.

Welke beloning past het beste bij mijn organisatie?
Om u hierbij te helpen is een keuzehulp ontwikkeld. Door een korte vragenlijst in te vullen, krijgt u meer houvast voor het maken van een goede keuze.

Wat staat er over de beloning in de CAO Sport? In welke cao-artikelen is het vastgelegd?
In de volgende artikelen leest u wat is afgesproken:
  • artikel 11 gaat over de beloning met vaste periodieken;
  • artikel 12 gaat over beloning met variabele periodieken.
Komen er weer salaristabellen met stapjes voor periodieken?
Nee, de nieuwe salaristabellen kennen alleen een minimum en een maximum. De jaarlijkse stapjes (treden) zijn vervangen door een vaste jaarlijkse verhoging van 2,5 procent bij functioneren volgens de norm.

Wat moet ik doen als de huidige beloning hoger is dan het huidige maximum?
Dit is afhankelijk van hoe de huidige beloning er nu uit ziet en wat oorspronkelijk is afgesproken. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met de WOS.

Beloning met vaste periodieken

Wat wordt er gewijzigd ten opzichte van de huidige situatie?
De begin- en eindsalarissen zijn aangepast en meer marktconform gemaakt en de jaarlijkse treden zijn vervangen door een vaste verhoging van 2,5 procent tot het maximum van de schaal is bereikt. Nieuwe medewerkers worden ingeschaald op elk salarisniveau tussen het begin en het einde van de schaal.

Wanneer moet ik de wijzigingen toepassen?
Afgesproken is dat de nieuwe bedragen van de salarisschalen ingaan met ingang van 1 januari 2016.

Hoe pas ik dit toe voor de huidige en nieuwe medewerkers?
Nieuwe medewerkers die na 1 januari 2016 in dienst komen, geeft u een salaris ergens tussen het begin en het einde van de salarisschaal. Geen trede dus meer. De huidige medewerkers geeft u, als het maximum nog niet is bereikt, de normale jaarlijkse verhoging. Een trede dus.
Met ingang van 1 januari 2017 wordt de jaarlijkse verhoging, als het maximum nog niet is bereikt, 2,5 procent.
Voorbeeld:
  1. Een medewerker heeft op 31 december 2016 een salaris conform salarisschaal 7 met 7 functiejaren, 2.693 euro bruto per maand. Het salaris wordt,bij functioneren op de norm op 1 januari 2017 verhoogd met 2,5 procent. Het nieuwe salaris wordt dan 2.760 euro.
  2. Een (nieuwe) medewerker heeft op 31 december 2016 een salaris conform salarisschaal 7 van 3.000 euro. Het salaris wordt bij functioneren op de norm op 1 januari 2017 verhoogd met 2,5 procent. Het nieuwe salaris wordt dan 3.056 euro, het maximum van de schaal en dus minder dan 2,5 procent omdat het maximum niet kan worden overschreden.
Kan ik ook meer of minder geven dan 2,5 procent?
Ja dat kan zeker. 2,5 procent geeft u als volgens de norm wordt gefunctioneerd. Indien iemand boven verwachting functioneert kunt u het percentage desgewenst verhogen. Overigens kunt u in dat geval ook op andere manieren belonen, zoals met een eenmalige uitkering. Functioneert iemand beduidend onder de norm dan kunt u desgewenst een periodiek verhoging onthouden. U mag dit maximaal 2 jaar achtereenvolgend doen.

Hoe bepaal ik of een medewerker op de norm functioneert?
Het helpt als u een eenvoudig beoordelingssysteem hebt. Op www.sportwerkgever.nl kunt u hier meer informatie over vinden. Belangrijk is in elk geval dat de medewerker beschikt over een functiebeschrijving met de benodigde competenties. Aan het eind van het jaar beoordeelt u of de medewerker de taken voldoende (op de norm) heeft uitgevoerd en dat hij beschikt over de gevraagde competenties. Ik wil graag ondersteuning om een en ander op een goede manier in te voeren. Neem contact op met de WOS en bespreek wat u nodig hebt. Zij kunnen u adviseren of desgewenst verwijzen naar een extern deskundige.

Mijn vraag staat hier niet bij, kan ik ergens anders informatie vinden?
Wellicht kunt u antwoorden vinden in de handleiding vaste periodieken. Zo niet dan kunt u het beste uw vraag voorleggen aan (uw accountmanager van) de WOS.

Beloning met variabele periodieken

Wat is er gewijzigd ten opzichte van de CAO Sport 2015?
De begin- en eindsalarissen zijn aangepast en meer marktconform gemaakt en de jaarlijkse treden zijn vervangen door een variabele prestatiegerelateerde verhoging van 0, 2,5 0f 4 procent tot het maximum van de schaal is bereikt. De toekenning van de verhoging vindt plaats door beoordeling van het functioneren en afgesproken prestaties.

Wanneer moet ik de wijzigingen toepassen?
Als u heeft gekozen voor beloning met prestatiegerelateerde verhoging door beoordeling, adviseren wij u eerst de beoordelingssystematiek en de daarbij behorende gesprekscyclus in 2016 te ontwikkelen en in te voeren. U maakt dan daarna prestatieafspraken voor het jaar 2017 en beoordeelt deze eind 2017. De eventuele toegekende verhoging gaat dan in met ingang van 1 januari 2018. In de tussentijd (1 januari 2016 en 1 januari 2017) hanteert u de mogelijkheden van de beloning met vaste periodieken (2,5 procent als volgens de norm wordt gefunctioneerd).

Hoe pas ik dit toe voor de huidige en nieuwe medewerkers?
Nieuwe medewerkers die na 1 januari 2016 in dienst komen, geeft u een salaris ergens tussen het begin en het einde van de salarisschaal. Geen trede dus meer. De huidige medewerkers geeft u, als het maximum nog niet is bereikt, de normale jaarlijkse verhoging. Een trede dus.
Met ingang van 1 januari 2017 wordt de jaarlijkse verhoging, als het maximum nog niet is bereikt, 2,5 procent.
Voorbeeld:
  1. Een medewerker heeft op 31 december 2016 een salaris conform salarisschaal 7 met 7 functiejaren, 2.693 euro bruto per maand. Het salaris wordt, bij functioneren op de norm, op 1 januari 2017 verhoogd met 2,5 procent. Het nieuwe salaris wordt dan 2.760 euro.
  2. Een (nieuwe) medewerker heeft op 31 december 2016 een salaris conform salarisschaal 7 van 3.000 euro. Het salaris wordt, bij functioneren op de norm, op 1 januari 2017 verhoogd met 2,5 procent. Het nieuwe salaris wordt dan 3.056 euro, het maximum van de schaal en dus minder dan 2,5 procent omdat het maximum niet kan worden overschreden.
Hoe ontwikkel ik een systeem met prestatiegerelateerde beloning?
Zorg voor goede functiebeschrijvingen, ontwikkel een gesprekscyclus om afspraken te maken, te volgen en te beoordelen, informeer medewerkers en vraag de medezeggenschapsraad instemming.

Hoe maak ik goede prestatieafspraken?
Prestaties kunnen worden geformuleerd als een afspraak over een te realiseren taak, al dan niet afgeleid van de functiebeschrijving. Ook kunnen prestaties worden geformuleerd als een ontwikkelingsafspraak met de medewerker. Zorg dat ze concreet en meetbaar zijn.

Kan ik ook teamprestaties afspreken en mee laten tellen in de individuele beoordeling?
Dat kan, maar alleen als u de afspraken individualiseert. Met andere woorden: wat verwacht u specifiek van de bijdrage van medewerker A binnen de teamafspraak?

Hoe bepaal ik of een medewerker onder, op of boven de norm functioneert?
Het helpt als u een beoordelingssysteem hebt. Op www.sportwerkgever.nl kunt u hier meer informatie over vinden. Belangrijk is in elk geval dat de medewerker beschikt over een functiebeschrijving met de benodigde competenties. Aan het eind van het jaar beoordeelt u of de medewerker de taken voldoende (op de norm) heeft uitgevoerd, of hij beschikt over de gevraagde competenties en of de afgesproken prestaties volledig zijn behaald. Belangrijk is om het beoordelingssysteem en de beoordelingen regelmatig met de beoordelaars te evalueren. Zo ontstaat een meer gewogen manier van beoordelen.

Ik wil graag ondersteuning om een en ander op een goede manier in te voeren.
Neem contact op met de WOS en bespreek wat u nodig hebt. Zij kunnen u adviseren of desgewenst verwijzen naar een extern deskundige.

Mijn vraag staat hier niet bij, kan ik ergens anders informatie vinden?
Wellicht kunt u antwoorden vinden in de handleiding variabele periodieken. Zo niet dan kunt u het beste uw vraag voorleggen aan de WOS.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk via de button rechtsonder!