Sportwerkgever

Flyer werkgevers

In de CAO Sport zijn afspraken gemaakt over het beloningsbeleid. De kern van deze afspraken is dat meer variatie mogelijk is en dat sportorganisaties daarmee nog beter kunnen aansluiten bij de organisatiedoelen. Naast de bestaande vaste periodieke salarisverhogingen is er nu de mogelijkheid tot belonen met variabele periodieken. Door prestaties te belonen en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker te stimuleren en te faciliteren wordt het behalen van werkresultaten en organisatiedoelen bevorderd. Daarnaast zijn er stappen gezet om de salariëring meer marktconform te maken. 

Belonen met vaste periodieken doet u door nieuwe medewerkers een salaris te geven ergens tussen het minimum en maximum van de salarisschaal die hoort bij het functieniveau. De jaarlijkse verhoging voor alle medewerkers die op de norm functioneren bedraagt standaard 2,5 procent tot het maximum van de schaal is bereikt. In sommige situaties kunt u hier van afwijken. 

Toepassen? 
Maak een invoeringsregeling om de huidige medewerkers in deze systematiek in te passen. Bepaal eveneens welke norm u wilt gebruiken voor het al dan niet toekennen van een standaard periodieke verhoging. Het staat u vrij om bij bijzondere prestaties andere vormen van beloning toe te kennen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een cadeaubon of een gratificatie. Belonen met variabele periodieken doet u door met medewerkers afspraken te maken en deze aan het eind van het jaar te beoordelen. Afhankelijk van de beoordeling kunt u de salarisverhoging toekennen of onthouden. Functioneert een medewerker op de norm en zijn de prestatieafspraken volledig behaald, dan geeft u de medewerker een verhoging van zijn salaris van 2,5 procent. Maar heeft hij boven de norm of onder de norm gepresteerd dan zijn de percentages respectievelijk 4 en zelfs 0 procent! 

Gesprekscyclus? 
Maak een plan en betrek de medezeggenschap bij uw plan. 

Invoeren?
Oriënteer u goed op wat u wilt bereiken, zorg voor goede (rand)voorwaarden, ontwikkel een beoordelingssysteem vanuit een plan. Communiceer helder naar alle betrokkenen en laat u indien nodig ondersteunen.

Meer weten? 
Wilt u meer inhoudelijke informatie of ondersteuning bij het invoeren dan wel toepassen van de voor uw organisatie passende salarissystematiek, dan kunt u www.sportwerkgever.nl raadplegen of contact opnemen met medewerkers van de WOS.