Sportwerkgever

Flyer werknemers

In de CAO Sport zijn afspraken gemaakt over het beloningsbeleid. De kern van deze afspraken is dat meer variatie mogelijk is en dat sportorganisaties daarmee nog beter kunnen aansluiten bij de organisatiedoelen. Naast de bestaande vaste periodieke salarisverhogingen is er nu de mogelijkheid tot prestatiegerelateerd belonen. Door prestaties te belonen en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker te stimuleren en te faciliteren wordt het behalen van werkresultaten en organisatiedoelen bevorderd. Daarnaast zijn er stappen gezet om de salariëring meer marktconform te maken.

Met nieuwe medewerkers worden afspraken gemaakt over een salaris ergens tussen het minimum en maximum van de salarisschaal die hoort bij het functieniveau. De jaarlijkse verhoging voor alle medewerkers die op de norm functioneren bedraagt standaard 2,5 procent tot het maximum van de schaal is bereikt. Afhankelijk van de jaarlijkse beoordeling kan de werkgever hier in negatieve of positieve zin van afwijken. 

In uw organisatie?
Wordt deze beloningssystematiek in uw organisatie toegepast, dan wijzigt er niet zo erg veel. Periodieke treden vervallen en het standaard periodiek is 2,5 procent. Belangrijk blijft de beoordeling van de werkgever over het functioneren van de medewerker. Als die onduidelijk is, vraag dan gerust om een nadere toelichting en bespreek eventuele verbeterpunten. Overigens staat het de werkgever vrij om bij bijzondere prestaties andere vormen van beloning toe te kennen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een cadeaubon of een gratificatie. 

Belonen met variabele periodieken 
Als de werkgever deze beloningssystematiek gaat invoeren dan worden jaarlijks met medewerkers prestatieafspraken gemaakt en deze worden, samen met het functioneren in de functie, aan het eind van het jaar beoordeeld. Afhankelijk van de beoordeling wordt de salarisverhoging bepaald of onthouden. Functioneert een medewerker op de norm en zijn de prestatieafspraken volledig behaald, dan krijgt de medewerker een verhoging van zijn salaris van 2,5 procent. Maar heeft hij boven de norm (uitzonderlijk goed) of juist onder de norm gepresteerd dan zijn de percentages respectievelijk 4 en zelfs 0 procent! 

In uw organisatie?
Wordt deze beloningssystematiek met bijbehorende beoordelingssystematiek in uw organisatie ingevoerd, laat u dan goed voorlichten en vraag zo nodig ondersteuning bij het bepalen van uw prestatieafspraken. Wees u bewust van het feit dat het zeker ook in uw belang is goed te functioneren, misschien zelfs nog iets beter, en vooral dat u zich kunt ontwikkelen in de richting die het beste bij u past. Deze beoordelings- en beloningssystematiek kan hier bij helpen. Maak uw loopbaan tot een succes! 

Meer weten? 
Wilt u meer inhoudelijke informatie over de toepassing van deze belonings- en beoordelingssystematiek dan kunt u de CAO Sport raadplegen. Als u bent aangesloten bij een vakvereniging dan kunt u die ook om nadere informatie vragen.Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk via de button rechtsonder!