Sportwerkgever

Systematiek

U kunt hier veel informatie vinden over verschillende systemen van beoordelen, wat u daarvoor nodig heeft en hoe u dat het beste kunt doen.

Beoordelingssysteem

Of u nu kiest voor belonen met vaste of variabele periodieken of een eigen beloningssysteem wilt toepassen, in alle gevallen zult u medewerkers gaan beoordelen. U beoordeelt uw medewerkers volgens een bepaalde systematiek die hier beschreven wordt.

Gesprekscyclus

De gesprekscyclus bestaat bij voorkeur uit drie gesprekken per medewerker per jaar: het planningsgesprek, het voortgangs- of functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. Met deze drie gesprekken kunt u met uw medewerker jaarlijks de invulling en uitvoering van zijn functie vaststellen, evalueren en beoordelen.