Sportwerkgever

Functioneringsgesprek

Tijdens het voortgangs-, evaluatie- of functioneringsgesprek controleren sportwerkgever en medewerker samen de voortgang van de in het planningsgesprek gemaakte planning en afspraken. Hoe staat de medewerker ervoor? Is bijsturing noodzakelijk? Wat zijn aandachtspunten? Een belangrijk uitgangspunt van het voortgangsgesprek is de gelijke inbreng. Werkgever en medewerker geven beide aan wat hun ervaringen zijn. Ook al gaat het om een (tussen)evaluatie, belangrijk is dat in het gesprek ook een koppeling wordt gemaakt met de beoordeling. Zijn de eerder gemaakte afspraken nog steeds realistisch en haalbaar? Tot welke beoordeling zou het huidige functioneren leiden? Welke aanpassingen kunnen worden gemaakt?

Doel functioneringsgesprek

Wanneer u uw medewerkers gemotiveerd wilt houden, bent u gebaat bij het voeren van functioneringsgesprekken. Het is belangrijk op de hoogte te zijn van manier waarop de werknemer zijn werkzaamheden ervaart en invult, waar verbeterpunten zijn en wat goed gaat. Het steekwoord hierbij is 'verbeteren'.

Voorbereiding functioneringsgesprek

Omdat het functioneringsgesprek alleen succesvol is wanneer er sprake is van tweerichtingsverkeer, is een gedegen voorbereiding uiterst belangrijk. Zowel medewerker als leidinggevende ontkomen hier niet aan. Wanneer moet u de werknemer uiterlijk op de hoogte brengen van de te bespreken onderwerpen en hoe pakt u dit aan?

Inhoud functioneringsgesprek

Eenmaal met elkaar aan tafel, moet een functioneringsgesprek natuurlijk wel ergens over gaan. Lees verder als u meer wilt weten over de volgorde van de agenda, mogelijke gespreksonderwerpen en hoe u de afspraken 'SMART' kunt maken. Met checklist gespreksonderwerpen en twee handige downloads: een gespreksformulier en gespreksmodel.