Sportwerkgever

Beoordelingsgesprek

Om u handvatten te geven om een beoordelingsgesprek te voeren en op een juiste wijze uit te oefenen bieden wij u voorbeeld-beoordelingsformulieren en hebben wij een eigen tool ontwikkeld waarmee u zelf een compleet ingevuld beoordelingsformulier met competenties kunt opstellen.

Het beoordelingsgesprek staat in logisch verband met het plannings- en het functioneringsgesprek. De beoordeling die in het beoordelingsgesprek wordt gedaan (of bekendgemaakt) is gebaseerd op de afspraken die aan het begin van het jaar zijn gemaakt en de mate waarin die afspraken door de medewerker zijn nagekomen. De tussentijdse evaluatie van de afspraken halverwege het jaar helpt u bij het maken van een afgewogen beslissing.

Het beoordelingsgesprek kent de volgende onderdelen en vindt aan het einde van het jaar plaats:
  • mededeling van totaalbeoordeling en toelichting door de leidinggevende;
  • salarisconsequentie voor komend jaar;
  • toelichting op beoordeling van kerntaken door leidinggevende;
  • toelichting op beoordeling van competenties eventueel mede aan de hand van 360º feedbackmethode door leidinggevende;
  • toelichting op beoordeling van werk- en ontwikkelafspraken door leidinggevende;
  • reactie medewerker;
  • schriftelijke bevestiging van de totaalbeoordeling en salarisconsequentie voor het komende jaar.

Beoordelingsformulieren

Als leidraad voor het beoordelingsgesprek kan het beoordelingsformulier dienen. De volgorde van de onderwerpen die in het formulier zijn opgenomen sluit aan bij de verschillende onderdelen die tijdens het gesprek naar voren moeten komen.

Tool beoordelingsformulier

Werkgevers in de Sport stelt een nieuwe tool beschikbaar waarmee u zelf een compleet ingevuld beoordelingsformulier met competenties kunt opstellen.

Bezwaarprocedure (intern en extern)

De medewerker kan bezwaar maken tegen het beoordelingsresultaat bij de leidinggevende. U vindt hier meer informatie over de bezwaarprocedure.