Sportwerkgever

Gesprekscyclus

De gesprekscyclus bestaat bij voorkeur minimaal uit de volgende drie gesprekken: het planningsgesprek, het voortgangs- of functioneringsgesprek en tenslotte het beoordelingsgesprek. Deze gesprekken worden op elkaar afgestemd en geven uw medewerker en u duidelijkheid over het functioneren van uw medewerker en de daaraan te verbinden consequenties.

Hierna treft u meer uitgebreide informatie over de inhoud van de gesprekken, het tijdsaspect en het vastleggen van de afspraken. Voorbeelden van formulieren de u in de gesprekscyclus kunt gebruiken zijn beschikbaar.

  • Planningsgesprek
    Het planningsgesprek vindt bij voorkeur plaats aan het begin van het jaar. De onderdelen uit het gesprek worden behandeld evenals mogelijke onderwerpen.
  • Voortgangs- of functioneringsgesprek
    Wanneer u uw medewerkers gemotiveerd wilt houden, bent u gebaat bij het voeren van functioneringsgesprekken. Functioneringsgesprekken vinden bij voorkeur halverwege het jaar plaats. De onderdelen uit het gesprek worden behandeld evenals mogelijke onderwerpen.
  • Beoordelingsgesprek
    Het beoordelingsgesprek vindt bij voorkeur plaats eind november of in de maand december van het desbetreffende jaar. De onderdelen uit het gesprek worden behandeld evenals mogelijke onderwerpen. Tevens vindt u meer informatie over de bezwaarprocedure.


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk via de button rechtsonder!