Sportwerkgever

Competenties

Competenties worden gebruikt om inzichtelijk te maken welke kwaliteiten in een bepaalde functie van een medewerker worden verwacht. Dit helpt bij het beoordelen van kandidaten in een sollicitatieprocedure maar ook bij de ontwikkeling van medewerkers die reeds bij u in dienst zijn, hun functies en uw organisatie.

Competenties spelen een belangrijke rol bij de inschaling van een functie. In de functieniveaumatrix van de CAO Sport wordt bijvoorbeeld gewerkt met 19 competenties verdeeld over vijf categorieën. Alle competenties zijn opgenomen in de competentiebibliotheek.

Door competenties en competentieniveaus mee te nemen in de gesprekscyclus wordt het mogelijk om de ontwikkeling van uw medewerkers te stimuleren en te belonen. Dat komt de ontwikkeling van uw organisatie ten goede. Maak hierbij gebruik van de functieniveaumatrix en de competentiebibliotheek.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk via de button rechtsonder!