Sportwerkgever

WOS-diensten

De WOS creëert voorwaarden voor de verdere professionalisering van het werkgeverschap in de sector sport & bewegen. Daarbij richt zij zich op alle activiteiten die verband houden met arbeidsvraagstukken, inclusief het geven van ondersteuning bij de vertaling van wet- en regelgeving en fiscale aspecten en de implementatie daarvan voor de sector sport & bewegen.

De WOS creëert voorwaarden voor de verdere professionalisering van het werkgeverschap in de sector sport & bewegen. Daarbij richten wij ons op alle activiteiten die verband houden met arbeidsvraagstukken, inclusief het geven van ondersteuning bij de vertaling van wet- en regelgeving en fiscale aspecten evenals de implementatie daarvan voor de sector sport & bewegen.

Daarnaast faciliteert de WOS werkgevers door de uitwerking van thema’s die breed in de sector spelen, ter hand te nemen. Enkele voorbeelden van deze thema’s zijn:

 • pensioen;
 • mobiliteitsbeleid en flexwetgeving;
 • tewerkstellingsvergunningen, IND covenant;
 • fiscale en juridische zaken;
 • het omgaan met kleine contracten;
 • reorganisaties (landelijke adviezen, modellen);
 • performance systemen (modellen, richtlijnen); en
 • ontwikkelingen rond het werkgeverschap voor combinatiefunctionarissen / buurtsportcoaches.

De WOS stimuleert en faciliteert haar leden door kennisuitwisseling (zowel tussen de leden als in relatie tot de ‘buitenwereld’). Dit realiseren we onder andere door het organiseren van kosteloze inspiratiesessies en workshops voor leden. Onze leden kunnen gebruik maken van collectieve afspraken met derden en hiermee financiële voordelen realiseren door onze samenwerking met andere partijen.

Kosteloos
Onze informatie en instrumenten zijn gericht op zelfstandig gebruik. Voor werkgevers die behoefte hebben aan een nadere toelichting of een lichte vorm van ondersteuning op het gebied van werkgeverschap, biedt de WOS (voor leden) via de helpdesk haar dienstverlening kosteloos aan. Onder lichte ondersteuning wordt onder andere verstaan:

 • het informeren over arbo-verplichtingen;
 • het beantwoorden van vragen over vrijwilligersvergoedingen;
 • het aanbieden van modelovereenkomsten.

Dienstverlening tegen een kostendekkend tarief
Indien u behoefte heeft aan dienstverlening die verder gaat dan een lichte vorm van ondersteuning, dan kunt u gebruikmaken van de betaalde dienstverlening van de WOS. Deze dienstverlening wordt aangeboden tegen een kostendekkend tarief. U kunt daarbij onder andere denken aan:

 • het toetsen van arbeidsovereenkomsten;
 • het toetsen van functiebeschrijvingen en functiewaarderingen;
 • het opmaken van (model)overeenkomsten;
 • ondersteuning bij reorganisatietrajecten;
 • het opmaken van (standaard)personeelsreglementen;
 • het aanvragen van verblijfs- en werkvergunningen;
 • het aanvragen van een dertig procent regeling.

Dit zijn de tarieven voor de kostendekkende dienstverlening:

Uurtarieven* Leden Sportverenigingen (leden van leden)
(leden van leden)
Overige organisaties
organisaties
IND Leges
Adviseurs € 75 € 90 € 135 X
Directeur € 100 € 125 € 170 X


Tarieven Werk & Migratie vergunningen
Working Holiday € 135 € 190 X € 57
30% regeling € 540 € 700 X X
GVVA (aanvraag) € 800 € 1020 X € 285
GVVA (verlenging) € 590 € 800 X € 285
Partner (aanvraag) € 590 € 800 X € 171
Partner (verlening) € 590 € 800 X € 171
Kennismigrant (aanvraag) € 965 € 1180 X € 285
Kennismigrant (verlenging) € 590 € 800 X € 285
*De tarieven van de WOS zijn vrijgesteld van BTW.


WOS leden
De WOS helpt haar leden met vragen rondom het werkgeverschap. Eerstelijns vragen van leden worden kosteloos beantwoord. Voor verdiepende vragen, zoals een second opinion bij een functiewaardering of het toetsen van een arbeidsovereenkomst worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. Voor het verzorgen van verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen worden vaste tarieven in rekening gebracht. Afhankelijk van de vraag van een lid, beantwoorden wij vragen telefonisch of per e-mail, brengen wij ons lid in contact met een andere professional (collectieve voordeelafspraken met derden), of voeren wij de werkzaamheden tegen betaling zelf uit. Leden kunnen contact opnemen met hun accountmanager of het WOS-bureau. Sportverenigingen kunnen met hun vragen terecht bij het Netwerk in de Sport.

Tewerkstellings- en verblijfsvergunningen Voor het aanvragen van tewerkstellings- en verblijfsvergunningen voor topsporters hebben wij speciale afspraken met het UWV en de IND. Deze werkzaamheden voeren wij tegen betaling uit. Het tarief is afhankelijk van de soort vergunning. U kunt hierover contact met ons opnemen. Sportorganisaties die een professionaliseringsslag willen maken en zich willen aansluiten bij de CAO Sport en de WOS helpen wij graag.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met uw accountmanager of het WOS-bureau.