Sportwerkgever

Zelfstandigenwijzer

Onder de Zelfstandigenwijzer vindt u informatie over hoe u als sportorganisatie de samenwerking met de zelfstandigen op een goede manier regelt. U kunt algemene informatie lezen in de rubrieken ‘waar op te letten’ en ‘zzp-wijzer’. Verder vindt u op deze pagina de modelovereenkomsten van opdracht en de meest gestelde vragen over de Wet DBA.

Bepaal arbeidsrelatie

Een sportorganisatie die met een arbeidskracht een overeenkomst sluit die strekt tot het verrichten van activiteiten en/of werkzaamheden, kan deze overeenkomst op verschillende wijzen inrichten. Elke wijze kent verschillende gevolgen op het terrein van de inhoudingsplicht voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen.

Modelovereenkomst (Wet dba)

Per 1 mei 2016 is de Wet dba in werking getreden. Als gevolg hiervan kunt u geen gebruik meer maken van de VAR. In afwachting van een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst kunt u bijgevoegde overeenkomst gebruiken.

FAQ Wet dba

Per 1 mei 2016 is de manier waarop u zzp’ers en andere opdrachtnemers in uw organisatie kunt inzetten veranderd. Er geldt een overgangsperiode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 die u kunt gebruiken om de nieuwe handelwijze in te voeren.

Factsheet minimumloon opdrachtnemers

Vanaf 1 januari 2018 geldt het minimumloon voor mensen die werken op basis van een overeenkomst tegen beloning, ook als zij geen arbeidsovereenkomst hebben. Wat verandert er?

Wet DBA

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) vervangt sinds 1 mei 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Door de Wet DBA moet u voortaan vooraf - samen met uw opdrachtnemer - beoordelen of de samenwerking niet is te beschouwen als een arbeidsovereenkomst (gezag, arbeid, loon).