Sportwerkgever

Modelovereenkomst (Wet dba)

De WOS heeft afgelopen jaar lang en intensief met de Belastingdienst gewerkt aan modellen ‘Overeenkomst van opdracht’. Op 12 oktober heeft de Belastingdienst eindelijk goedkeuring gegeven aan sportspecifieke Modelovereenkomsten. De modellen bieden een belangrijk hulpmiddel bij het op juiste wijze inrichten van samenwerking met derden in de sport en vormen het sluitstuk van een zorgvuldige beoordeling van de arbeidsrelaties met niet-werknemers. Met deze Modelovereenkomsten verwacht de WOS een passend antwoord te bieden op de vragen rondom de afschaffing van de VAR en invoering van de DBA.

Deze Modelovereenkomsten helpen sportorganisaties bij het beoordelen en juist vormgeven van hun arbeidsrelaties. In de modellen zijn bepaalde sportspecifieke zaken nadrukkelijk vastgelegd. De Belastingdienst heeft ermee ingestemd dat bij naleving van de beschreven verplichtingen geen dienstbetrekking ontstaat.

Drie modellen
We hebben de volgende modellen tot stand gebracht:

Modelovereenkomst van opdracht - Geen gezag – inspanningsverbintenis
Modelovereenkomst van opdracht - Geen gezag – resultaatsverbintenis
Modelovereenkomst van opdracht – Geen persoonlijke arbeid


De keuze voor drie modellen is gemaakt om tegemoet te komen aan enkele bijzonderheden in de sport. In de toelichting bij ieder model staan voorbeelden van gevallen waarvoor het model bruikbaar kan zijn.

Let op! De artikelen die geel gemarkeerd zijn mag u niet veranderen. De andere artikelen mag u wel veranderen, zo lang ze niet in strijd zijn met de gemarkeerde artikelen.

Belastingdienst
De modellen zijn ook nog op de website van de Belastingdienst gepubliceerd.

Sportspecifiek!

Lees hier waarom de modelovereenkomsten van opdracht sportspecifiek zijn.

Wanneer gebruiken?

Let op! U kunt niet in alle situaties de modelovereenkomst voor de sport gebruiken. Lees hier wanneer dit wel en niet kan.

Checklist

Om u te helpen de juiste stappen te zetten, hebben we een checklist voor u gemaakt.

Voor-overeenkomst

In de sector sport zien we dat er veel functies zijn die gericht zijn op resultaat en waarbij veelvuldig, achtereenvolgens met dezelfde opdrachtnemer en onder dezelfde voorwaarden wordt samengewerkt. Voor die situaties hebben we een voor-overeenkomst gemaakt.