Sportwerkgever

Wet DBA

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) vervangt sinds 1 mei 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR); ondernemerschap mag, maar is niet meer een vereiste. Voor extra arbeid kunt u niet meer ‘veilig’ handelen door een overeenkomst van opdracht te sluiten met een ondernemer die over een VAR WUO beschikt. Door de Wet DBA moet u voortaan vooraf – gezamenlijk met uw opdrachtnemer – beoordelen of de samenwerking niet is te beschouwen als een arbeidsovereenkomst (gezag, arbeid, loon).

Met deze verandering wordt uw opdrachtnemer medeverantwoordelijk voor de beoordeling vooraf van de arbeidsrelatie. En u wordt als opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de gevolgen van die beoordeling. Onder de VAR lag het risico alleen bij de opdrachtnemer. Was achteraf toch sprake van een dienstbetrekking? Dan kreeg de zzp’er de nota. Die medeverantwoordelijkheid vraagt wat van u! Voor de beoordeling van de arbeidsrelatie moet u een aantal stappen zetten. Dit is niet altijd eenvoudig. Het komt erop neer dat u – aan de hand van de feiten en omstandigheden – vaststelt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst of een fictieve dienstbetrekking. Blijkt dit uit de toets? Dán kunt u een overeenkomst van opdracht sluiten. Die overeenkomst kunt u in dit geval sluiten met een échte ondernemer, maar dit kan ook met een niet-ondernemer (iemand voor wie u nu ook al de IB 47-melding doet). Maar vindt de Belastingdienst bij een controle achteraf dat er toch sprake was van een arbeidsovereenkomst of fictieve dienstbetrekking? Dan krijgt u de nota!

Modelovereenkomsten
En wat brengt de Wet DBA u? Het beëindigen van de zekerheid die het werken met een VAR Winst uit onderneming (WUO) opdrachtgevers bood, leidde tot veel onrust onder opdrachtgevers en opdrachtnemers. Om daaraan tegemoet te komen worden door de Belastingdienst en brancheorganisaties ‘modelovereenkomsten’ ontwikkeld. De modelovereenkomsten vindt u op de website van de Belastingdienst. Volgens de Belastingdienst mag u er bij het werken volgens zo’n overeenkomst op vertrouwen dat u geen loonheffingen hoeft in te houden en aan de Belastingdienst hoeft af te dragen. Hier gelden wel aandachtspunten.

Uitsluiten fictieve dienstbetrekking
Daarnaast is geregeld dat opdrachtgever en opdrachtnemer voorafgaand aan de betaling van de beloning een fictieve dienstbetrekking kunnen uitsluiten. Gebruikt u standaard zo’n bepaling in uw overeenkomst van opdracht? Dan hoeft u vooraf alleen nog maar te toetsen of er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. In de modelovereenkomsten van de Belastingdienst staat dit ook.

Overgangstermijn tot 1 juli 2018
U krijgt tot 1 juli 2018 de tijd om de nieuwe regeling in te voeren. U moet lopende gevallen toetsen volgens de hoofdregels van een arbeidsovereenkomst of een fictieve dienstbetrekking en indien nodig aanpassen. U heeft hier een inspanningsverplichting!

Modelovereenkomst voor de sector sport & bewegen
VoorDe WOS heeft met de Belastingdienst gewerkt aan modellen ‘Overeenkomst van opdracht’. De modellen bieden een belangrijk hulpmiddel bij het op juiste wijze inrichten van samenwerking met derden in de sport en vormen het sluitstuk van een zorgvuldige beoordeling van de arbeidsrelaties met niet-werknemers. Met deze Modelovereenkomsten verwacht de WOS een passend antwoord te bieden op de vragen rondom de afschaffing van de VAR en invoering van de DBA.

FAQ met sportspecifieke vragen rondom Wet DBA
Op de site van de Belastingdienst is een aantal veelgestelde vragen te bekijken. De WOS heeft in aanvulling op het door de Belastingdienst opgestelde materiaal een aantal veelgestelde sportspecifieke vragen over de DBA verzameld. De antwoorden op de veel gestelde vragen kunt u ter aanvullende beeldvorming gebruiken. Deze antwoorden komen niet in de plaats van de informatie van de Belastingdienst.

Verder lezen
Modelovereenkomsten voor de sport gereed
(verschenen in Sport Bestuur en Management)
Inzet van arbeid na het vervallen van de VAR
(verschenen in Sport Bestuur en Management)


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk via de button rechtsonder!