Sportwerkgever

Wanneer gebruiken?

Opdrachtgevers in de sector sport en bewegen kunnen deze modelovereenkomst gebruiken voor arbeidsrelaties waarbij zeker is dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Stelt u zich bij elke arbeidsrelatie die u aangaat steeds de volgende vragen:
  1. Betaal ik voor deze diensten (loon)?
  2. Wil ik steeds deze persoon inzetten (persoonlijke arbeid)?
  3. Wil ik dat deze persoon onder mijn leiding en/of toezicht werkzaam is (gezag)?
Arbeidsovereenkomst
Beantwoordt u elke vraag met ‘ja’? Dan bieden de modelovereenkomsten geen oplossing. Sluit u dan een arbeidsovereenkomst. Lees meer over arbeidsovereenkomsten.

Of een modelovereenkomst?
  1. Is het de bedoeling dat steeds dezelfde persoon de werkzaamheden voor u verricht? En vindt dit geheel buiten uw leiding of toezicht plaats? Dan kunt u nagaan of uw samenwerking past binnen één van de modellen ‘Geen gezag’.
  2. Maakt het niet uit wie de werkzaamheden uitvoert -men mag zich door een ander laten vervangen- maar kunt u wel leiding en/of toezicht uitoefenen? Dan kunt u nagaan of de samenwerking past binnen de modelovereenkomst ‘Geen persoonlijke arbeid’.
Zekerheid?
Als de uitvoering van de opdracht overeenkomt met de afspraken volgens een van deze modellen hoeft u geen loonbelasting, premie volksverzekeringen en premie werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst af te dragen. Veranderen de omstandigheden in de loop van de tijd? Dan moet u de arbeidsrelatie opnieuw beoordelen en de dan best passende overeenkomst kiezen. Misschien ontstaat er in de loop van de tijd wel een arbeidsovereenkomst? Dan bieden de modellen geen zekerheid meer!

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk via de button rechtsonder!