Sportwerkgever

Checklist

Om u te helpen de juiste stappen te zetten, hebben wij de volgende checklist voor u gemaakt. Wij raden aan om de antwoorden in een dossier vast te leggen en tenminste jaarlijks te monitoren of de feiten en omstandigheden nog steeds overeenkomen met de verwachtingen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Legt u -bij wijzigingen- vast welke (andere) conclusie u aan die gewijzigde feiten en omstandigheden verbindt.

De checklist
 • Inventariseer arbeidsrelaties die u niet als dienstbetrekking duidt.
 • Toets feiten en omstandigheden.
 • Beantwoordt u de drie toetsvragen voor een dienstbetrekking:

  • Betaal ik voor deze diensten (loon)?
  • Wil ik steeds deze persoon inzetten (persoonlijke arbeid)?
  • Wil ik dat deze persoon onder mijn leiding en/of toezicht werkzaam is (gezag)?
 • Volgt op elk antwoord een ‘ja’? - Sluit dan een arbeidsovereenkomst.
 • Sluit u ‘gezag’ of ‘persoonlijk arbeid’ uit? - Kies best passende (Model)overeenkomst.
 • Werkt u met een Model van de Belastingdienst - leg kenmerk vast en wijzig niet in gele delen.
 • Werkt u met een eigen model - sluit desgewenst de fictieve dienstbetrekking uit!
 • Leg persoonsgegevens vast (kopie ID op vrijwillige basis).
 • Controleer voortdurend of de feiten en omstandigheden niet wijzigen.
 • Controleer voortdurend of de Belastingdienst nieuwe regels publiceert.