Sportwerkgever

Voor-overeenkomst

In de sector sport zien we dat er veel functies zijn die gericht zijn op resultaat en waarbij veelvuldig, achtereenvolgens met dezelfde opdrachtnemer en onder dezelfde voorwaarden wordt samengewerkt.

Om administratieve lasten te verlichten heeft de WOS een voor-overeenkomsten ontwikkeld die gebaseerd is op door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten Geen gezag - resultaatsverbintenis. Als op basis van een voor-overeenkomst wordt samengewerkt kan de opdrachtgever de samenwerking aan de opdrachtnemer desgewenst met de volgende e-mail bevestigen:

“U verricht uw werkzaamheden volgens de afspraken en voorwaarden als omschreven in de tussen ons gesloten voor-overeenkomst d.d [DATUM].. Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst goedgekeurde Overeenkomst van opdracht - Geen gezag – resultaatsverbintenis; Kenmerk 9051613107-B; de gele tekstdelen in dit model zijn één-op-één van toepassing op de tussen ons overeengekomen samenwerking”.

VOOR-OVEREENKOMST VAN OPDRACHT – ‘resultaatsverplichting’

Alternatieve oplossing
Voor partijen die helemaal geen voor-overeenkomst willen vastleggen: U mag ook zonder meer per e-mail verwijzen naar het goedgekeurde model. Dan is wel het advies om de in te vullen tekstvakken uit de modelovereenkomst – die nu in de voor-overeenkomst ook nog ingevuld moeten worden – steeds in de e-mail op te nemen en in te vullen. Voordeel van de voor-overeenkomst: Eén keer alles invullen en daarna steeds naar die overeenkomst verwijzen met de aanbevolen zin.